Om Regina Maris

Velkommen til Regina, klubben hvor hovedparten af medlemmerne er undervandsjægere

Regina Maris er beliggende ved Brøndby havn med et dejligt klubhus ned til vandet. Klubben har ca. 70 medlemmer hvor af størsteparten dyrker undervandsjagt. Klubben har dog også medlemmer der flaskedykker

Regina Maris råder over to gode ribbåde der benyttes flittigt året rundt samt en fin kompressor til flaskedykkerne

Om onsdagen er der klubaften og her kan man komme forbi og fx drikke en kop kaffe, sodavand /  øl og høre mere om klubben, eller planlægge sin næste dykkertur med de øvrige medlemmer

Et årskontingent hos Regina Maris koster 1000 kr. og inkluderer medlemskab af DSF (Dansk Sportsdykker Forbund) Nye medlemmer betaler desuden 50 kr. i indmeldelsesgebyr

Er man allerede medlem af DSF via en anden klub så kan man søge at få refunderet det ene af kontingenterne via DSF. (se DSF hjemmeside vedrørende dobbeltkontingent) Det årlige klubkontingent opkræves i november og gælder for det efterfølgende år inkl. DSF frem til næste november

Hvis du ønsker at blive medlem af Regina Maris så kan du sende en anmodning her på hjemmesiden via besked klienten eller sende en e-mail til reginamaris.kasser@gmail.com

Ved indmeldelsen skal vi bruge følgende oplysninger fra dig:

fyldestgørende navn, fødselsdag/år, hjem adresse, mobiltelefonnummer samt e-mailadresse. Har du allerede ét medlemskab af DSF så behøver vi ligeledes dit DSF nummer.

I fald du vil leje en af vores både så skal du som minimum have have et speedbådscertifikat, eller et andet gyldig sejlads certifikat, så vi kan sikre os det lovmæssige er på plads inden du kan benytte klubbens både

Når man er blevet gyldigt medlem så kan man få udleveret en nøglebrik og kode til alarm således man kan lukke sig selv ind i klub og bådehal. Det koster 200 kr. i depositum for klubnøgle som betales til den nøgleansvarlige ved udlevering af nøglebrikken

Alle klubbens medlemmer har ret til at benytte klubbens både såfremt de har erhvervet lovmæssig gyldig sejlads certifikat og ikke er i restance med betaling til klubben

For at benytte klubbådene skal man desuden have gennemgået en introduktion i korrekt brug af bådene. Dette foregår ved at man kommer ned i klubben på en klubaften, eller efter aftale med et erfarent klubmedlem, hvor procedure for hvorledes klubben ønsker at både samt udstyr skal håndteres korrekt gennemgås. Desuden gennemgås proceduren for udfyldelse af bådsedler før og efter man har benyttet bådene

Kompressoren kan benyttes efter nærmere aftale med bestyrelsen og det er gratis at få fyldt flasker ud over klubkontingentet

Det koster 150 kr. pr. dag at låne en af klubbens både. Ikke medlemmer af klubben der er med ombord på bådene betaler 150 kr. pr. dag pr. person de er med ombord. ”En gæst” (deltager som ikke er medlem af klubben) der er med ombord på en af blubbådene i fx 3 dage i træk betaler således 450 kr. 

Den person som booker bådene er den ansvarlig person for den pågældende bådleje og ansvarer ligeledes for at der indbetales bådleje til klubben. Desuden ansvarer bådlejer også for at der indbetales for gæster

Bådleje betales umiddelbart efter endt bådtur og kun via Mobile Pay nummer 25403

OBS!

I tilfælde af deltagende gæster betaler den bådansvarlige ligeledes for gæsternene med sin egen Mobile Pay konto. Dette for at klubben skal kunne se at bådlejer har betalt for båd og evt gæster